Titano kraštovaizdis

Spalvotoje nuotraukoje, dešinėje, matome neįtikėtinai pažįstamą vaizdą. Tai Titano, didžiausio Saturno palydovo, kraštovaizdis. Nuotrauka gauta ESA Hoigenso (Huygens) zondu, pasiekusiu Titano paviršių po pustrečios valandos trukmės nusileidimo per tankią atmosferą, pripildytą azoto ir metano. Nutvieksti nykių oranžinių spindulių, ant žemės visur išsimėtę akmenys, kurie tikėtina susidarę iš vandens ir angliavandenilių, kietai sušalusių žvarbioje, -179°C šalčio, atmosferoje. Šviesus akmuo truputį žemiau ir į kairę nuo nuotraukos centro, yra vos 15 cm skersmens ir guli 85 cm atstumu nuo zondo. Manoma, kad skriedamas žemyn 4,5 m per sekundę greičiu, lėkštės formos zondas įsmigo į gruntą 15 cm ar daugiau. Paviršius jo nusileidimo vietoje savo klampumu primena šlapią smėlį ar purvą. Šiuo metu Hoigenso energijos elementai išsikrovę, tačiau paviršių pasiekęs zondas dar siuntė duomenis daugiau negu 90 min. Titano keista cheminė aplinka turbūt labai panaši į Žemės planetą, kai joje dar nebuvo užsimezgusi gyvybė.